Divergent Stufio

Kvalita

Divergent Stufio

Prozkoumat

Divergent Stufio

Spolehlivost

Komatsu Forest AB

Komatsu Forest AB (dříve Valmet AB) je výrobcem lesních strojů a zároveň průkopníkem v lesnické mechanizaci. Vášeň, nejnovější technologie, důkladné porozumění podnikání, neustálý vývoj ještě produktivnějších, ergonomických a šetrných vůči životnímu prostředí výrobků, to vše zvyšuje Vaše možnosti v odvětví lesnického průmyslu. Komatsu Forest je součástí korporace Komatsu.